Tổng cục Hải quan thông tin đến 00:00 ngày 25/11/2023 Hệ thống VNACCS/VCIS đã hoạt động bình thường.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Gia Thụy. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Gia Thụy. Ảnh: N.Linh

Về vấn đề này, vừa qua Tổng cục Hải quan nhận được được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS, gây ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương xác định nguyên nhân, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có liên quan để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Trên cơ sở làm việc với các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ. Theo đó, đến 00:00 ngày 25/11/2023 Hệ thống VNACCS/VCIS đã hoạt động bình thường.

Trước đó, qua kiểm tra hệ thống, Tổng cục Hải quan xác định nguyên nhân chính khiến cho hệ thống VNACCS/VCIS bị quá tải tại nhiều thời điểm là do số lượng tờ khai trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến hệ thống tăng mạnh.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số lượng tờ khai nhập khẩu trị giá thấp (MIC) được đăng ký tới hệ thống VNACCS/VCIS trong 15 ngày của tháng 11/2023 là hơn 10 triệu tờ khai.

Số lượng tờ khai MIC gửi tới hệ thống quá lớn dẫn đến việc hệ thống VNACCS phải tốn rất nhiều tài nguyên, thời gian để tiếp nhận, xử lý số liệu cũng như phản hồi cho doanh nghiệp. Việc này khiến cho hệ thống VNACCS/VCIS bị quá tải, ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu… khác do không thể đăng ký được tờ khai xuất nhập khẩu hoặc không thể lấy được phản hồi thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Để xử lý vấn đề này, ngày 24/11, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Theo đó, đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế vận chuyển qua đường không, đường biển, cục hải quan tỉnh thành phố và các doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS theo quy định hiện hành.

Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế vận chuyển qua đường bộ, doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan giấy theo quy định tại khoản 6 và khoản 8 Điều 2 Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019.

Tổng cục Hải quan cũng có hướng dẫn cụ thể về khai bảng kê chi tiết hàng hóa; khai tờ khai hải quan; tiếp nhận và xử lý tờ khai giấy và khi đưa hàng qua khu vực giám sát.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị, khi triển khai thực hiện thủ tục hải quan giấy đối với hàng hóa nhóm 2 cần ưu tiên bố trí cán bộ, công chức đảm bảo tốc độ thông quan của hàng hóa tránh xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu nhập và các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh.

Nguồn: haiquanonline.com.vn