Chỉ số Container Thế giới tổng hợp (WCI) của Drewry đã giảm 3,4% xuống 1.680,73 USD/container 40ft trong tuần này, thấp hơn 84% so với mức đỉnh 10.377 USD đạt được vào tháng 9 năm 2021.

Chỉ số tổng hợp Drewry WCI mới nhất thấp hơn 37% so với mức trung bình 10 năm là 2.681 USD, cho thấy sự trở lại mức giá bình thường hơn, nhưng vẫn cao hơn 18% so với mức giá trung bình năm 2019 (trước đại dịch) là 1.420 USD. Chỉ số tổng hợp trung bình từ đầu năm đến nay là 1.769 USD/container 40ft, thấp hơn 912 USD so với mức trung bình 10 năm là 2.681 USD được đề cập ở trên. Chỉ số tổng hợp giảm 3,4% xuống 1.680,73 USD/container 40ft và thấp hơn 68,8% so với cùng tuần năm 2022, trong khi giá cước vận chuyển trên tuyến Thượng Hải – Rotterdam giảm 10% hay 166 USD xuống 1.449 USD/container 40ft. Tương tự, giá cước giao ngay từ Thượng Hải đến Genoa cũng giảm 7% hay 150 USD xuống còn 1.888 USD/FEU. Ngoài ra, giá cước trên tuyến Rotterdam – Thượng Hải giảm 3% tương đương 16 USD và đứng ở mức 500 USD/container 40ft. Tương tự, cước từ New York – Rotterdam và Thượng Hải – New York giảm nhẹ 2% xuống 739 USD và 1% xuống 3.398 USD/container 40ft. Ngược lại, giá cước trên tuyến Thượng Hải – Los Angeles tăng 2% hay 37 USD lên 2.254 USD/FEU. Ngoài ra, giá cước giao ngay tại Los Angeles – Thượng Hải và Rotterdam – New York vẫn giữ nguyên ở mức của tuần trước. Drewry kỳ vọng giá cước giao ngay Đông-Tây sẽ ổn định trong vài tuần tới.

Nguồn: CNN