Hết tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 140 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 140 tỷ USD
Biểu đồ: T.Bình.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 17 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 6,6 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 10 tỷ USD.

Kết quả đạt được trong tháng 10 đưa tổng kim ngạch giữa hai nước trong 10 tháng qua lên 138,92 tỷ USD. Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu của nước ta vẫn duy trì được tăng trưởng dương trong khi kim ngạch nhập khẩu sụt giảm.

Cụ thể, hết tháng 10, xuất khẩu của nước ta đạt 49,58 tỷ USD, tăng 5,1% (tương đương tăng hơn 2,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng ấn tượng nhất là rau quả. 10 tháng qua, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 3,18 tỷ USD, tăng 165% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 1,8 tỷ USD).

Nhóm hàng chủ lực khác có tăng trưởng khá là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt hơn 11 tỷ USD, tăng gần 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 1,16 tỷ USD).

Tuy nhiên, dữ liệu của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận một số nhóm hàng chủ lực có kim ngạch giảm như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 17%, tương đương kim ngạch giảm hơn 500 triệu USD; thủy sản giảm 15%, tương đương kim ngạch giảm hơn 200 triệu USD…

Chiều ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc hết tháng 10 đạt 89,34 tỷ USD, giảm hơn 11 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, 10 tháng qua nước ta vẫn chịu thâm hụt lớn từ thị trường Trung Quốc với con số nhập siêu gần 40 tỷ USD.

Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, riêng thị trường này chiếm 24,88% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tính hết tháng 10.

Nếu tính riêng về xuất khẩu, thị trường này đứng thứ hai (sau Hoa Kỳ), trong khi đó chiều nhập khẩu vẫn duy trì vị trí số 1.

Nguồn: haiquanonline.com.vn